W lecie mieliśmy przyjemność dostarczać system do naprawy pęknięć na wieś w okolicach Kielc. Naprawie podlegał budynek starego spichlerza, gdzie doszło do dużych przeciążeń ścian. Ciekawostką były jednak żeliwne bazy pilastrów w budynku pałacu położonego w tym samym założeniu parkowym. W tej miejscowości prowadzona była kiedyś odlewnia żeliwa i dzięki łatwemu dostępowi do tej technologii zdecydowano się na żeliwne bazy, co może być uznawane za wyjątkowe rozwiązanie.