Hydroizolacje i osuszanie fundamentów

Wilgoć podciągana kapilarnie oraz woda gruntowa stanowi duże zagrożenie dla żywotności konstrukcji murowej, jak i założeń użytkowych danego obiektu.
W ramach ochrony przed wilgocią i wodą oferujemy kompletne rozwiązania w postaci kremu iniekcyjnego oraz mas jednokomponentowych i dwukomponentowych do wykonywania izolacji ścian fundamentowych i posadzek zarówno w obiektach historycznych, jak i nowych.

 

20221113_111555

Zasada działania

Zasada działania preparatu Kiesol C polega na rozprzestrzenianiu się w porach zawilgoconego materiału murowego i zaprawy murowej cząstek silanów i siloksanów. Związki te rozprzestrzeniają się w strukturze materiału, tworząc bardzo mocną barierę hydrofobową uniemożliwiającą podciąganie kapilarne wody.

Technologia

Technologia polega na nawiercaniu w spoinie muru otworów prostopadłych do lica muru i wypełnieniu ich kremem iniekcyjnym. Średnia otworów minimum 12 mm. Odległość między otworami maksymalnie 12 cm. Zaleca się usytuowanie otworów w połączeniu spoin poziomych i pionowych.

Kiesol C

To nowoczesny środek do odcinania wilgoci podciąganej kapilarnie. Krem iniekcyjny Kiesol C pozwala niewielkim nakładem pracy wykonać w murze ceglanym i kamiennym przeponę odcinającą podciąganie kapilarne wody. W porównaniu do systemów wysokociśnieniowych Kiesol C nie wymaga stosowania drogich pomp wysokociśnieniowych i może być aplikowany pompą niskociśnieniową lub pompką ręczną. Po wykonaniu prac związanych z odcinaniem wilgoci należy wykonać nowe tynki najlepiej w systemie WTA zapewniającym właściwą paroprzepuszczalność i gromadzącym ewentualne wysolenia.

Co wyróżnia nasze produkty?

Połączenie silanów i siloksanów w bardzo wysokim stężeniu około 80% pozwala na głęboką penetrację izolacji w głąb materiału zawilgoconego nawet w 95%.

Dzięki konsystencji kremu preparat jest aplikowany w poziome otwory. Nie wycieka, nie ma konieczności wykonywania ukośnych odwiertów. Naprawa muru z pustką powietrzną może odbyć się tylko z jednej strony ściany.

Do wykonania naprawy nie jest wymagany żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy wiertarka, wiertła, odkurzacz, opryskiwacz ogrodowy.

Festmur

Sprawdź nasze
oferty produktowe

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, emaila bądź zadzwoń!

Kolejność prac

Usunięcie tynku

Zbić tynki w pasie od poziomu gruntu do około 50 cm powyżej śladów wilgoci na ścianach. 

zbic_tynk-2
wiercenie

Wykonanie nawiertów

Na wysokości minimum 15 cm od gruntu ustalić spoinę między cegłami, w której będą wykonywane nawierty. Wiercić otwory o średnicy minimum 12 mm prostopadle do lica muru, poziomo, w jednej linii, w odstępach minimum 120 mm, starając się by trafiały one w połączenia spoiny poziomej i pionowej. Głębokość nawiertów powinna być o 10-20 mm mniejsza niż grubość muru. W przypadku murów o znacznym zawilgoceniu lub innych sytuacjach, możliwe jest wykonywanie nawiertów w dwóch rzędach z przesunięciem mijankowym otworów.

Oczyścić otwory

Usunąć kurz z otworów za pomocą odkurzacza z końcówką rurkową. 

odkurzanie
aplikowanie_preparatu

Aplikowanie preparatu

Do otworu włożyć odpowiednią końcówkę iniekcyjną i wypełnić dokładnie otwór kremem iniekcyjnym. Preparat pakowany w kartusze 400 ml jest aplikowany za pomocą pistoletów do mas budowlanych; preparat w wiadrach 5L jest aplikowany za pomocą ogólnie dostępnych opryskiwaczy ogrodowych. Pozbawioną tynku ścianę należy pozostawić do wyschnięcia.