Naprawa pękniętej ściany

Pęknięty mur lub pęknięta ściana działowa to poważne uszkodzenie konstrukcji. Naprawa muru powinna polegać na uciągleniu jego konstrukcji. Wklejane w mur skręcane helikoidalnie pręty ze stali nierdzewnej FESTSPIRO to pewne i mało inwazyjne rozwiązanie.

Wzmocnienie muru następuje bezpośrednio w rejonie gdzie siły uszkadzające były największe lub nośność konstrukcji była zbyt słaba. Dzięki systemowi FESTMUR w prosty i skuteczny sposób można przeprowadzić naprawę pęknięć w zasadzie każdej konstrukcji murowej.

Poza naprawą ścian nasz system jest również często stosowany do naprawy zabytkowych mostów i wiaduktów z kamienia i cegły. Naszymi klientami są firmy konserwatorskie, inżynieryjne i ogólnobudowlane. Współpracujemy z projektantami i zarządcami budynków. Do wykonania kompletnych napraw oferujemy również zaprawy ekspansywne do wypełniania ubytków, zaprawy podlewkowe oraz zaprawy iniekcyjne do wypełniania wąskich rys i zalewania kawern. Na życzenie przeprowadzamy również naprawy pęknięć murów.

Dlaczego mur pęka?

Ta oczywista siła działająca na każdy obiekt na Ziemi powoduje, że konstrukcja murowa musi „nosić” zarówno samą siebie, jak i inne obciążenia konstrukcji całego budynku, jak chociażby stropy, dach i całe wyposażenie budynku. Jeśli nośność całego budynku, jednego z elementów jest w danym miejscu zbyt niska, siła grawitacji ziemskiej spowoduje uszkodzenie w konstrukcji.

Mamy tu do czynienia z połączeniem materiałów o różnych parametrach statycznych. Z reguły spoina jest „słabsza” od samych elementów murowych. Sprężystość takiej konstrukcji jest jednak ograniczona i w przypadku wystąpienia sił przekraczających możliwości kompensowania ruchów najczęściej dochodzi do pęknięcia. Negatywną cechą konstrukcji murowych jest z reguły duża masa własna. Mur musi mieć określoną grubość by mógł być uznany za nośny. Duża masa to zwiększone oddziaływanie sił na posadowienie budynku i dolne partie muru.

W większości budynków powstałych przed 1900 r. rolę elementu spinającego mury na danym poziomie pełni strop drewniany, stalowo – ceramiczny, murowany. Dobrze przenoszą one obciążenia konstrukcji własnej i obciążenia użytkowe na mur, jednak nie zespajają wszystkich ścian budynku we właściwym stopniu. Często obserwuje się punktowy nacisk belek stropowych na murowane z cegły nadproża. Efektem takiego oddziaływania jest często pęknięcie nad oknem.

Zmiana powierzchni muru, przewężenie, inne obciążenie dachem, często powodują naprężenia prowadzące do pęknięcia. Mimo że inna bryła budynku posadowiona jest na wspólnym fundamencie i nie jest typową dobudówką, która często odspaja się od budynku pierwotnego, dochodzi do uszkodzenia.

W czasach, kiedy przy traktach komunikacyjnych stawiano budowle nikt nie wiedział jakim drganiom będą one podlegały za kilkadziesiąt czy też kilkaset lat. Wiele budynków położonych przy ruchliwych trasach drogowych i kolejowych jest popękana wskutek ciągłych drgań.

Niektóre z budynków zostały posadowione na gruncie o różnej nośności i jest to powodem nierównomiernego osiadania budynku i pękania ścian.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niedostatecznej ochrony fundamentów przed przemarzaniem.

Analogicznie jak wypiętrzenia i posadowienia na niejednorodnym gruncie oddziałują na budynki wszelkiego rodzaju szkody górnicze, szkody powstałe wskutek zmiany stosunków wodnych w gruncie itp.

Festmur

Sprawdź nasze
oferty produktowe

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, emaila bądź zadzwoń!

Zastosowanie

Co z tym zrobić?

Porównajmy to do sytuacji kiedy komuś rozdarły się spodnie na kolanie. Ktoś poradzi – ściągnij się mocno paskiem! I czasami pomaga. Tylko trochę niewygodnie. Może łatwiej jest tę dziurę po prostu zszyć. Dzięki systemowi festmur.pl takie rozwiązanie jest możliwe. Uszkodzenie jest naprawiane tam gdzie powstało. Nie można oczywiście całkowicie dezawuować wartości naprawy za pomocą ankerowania. Warto jednak zwrócić uwagę na kolejny istotny problem wiążący się z tym sposobem naprawy.

Koncentracja sił w jednym miejscu

Tu anker został zastosowany „oryginalnie”. Nie jako element naprawy, tylko w czasie budowy budynku w sposób planowy wprowadzono do muru pręt i zakończono go stalową podkładką. Jak ta podkładka rozkłada jednak siły? Właśnie pokazuje nam to poniższe zdjęcie – w jednym miejscu. Czy dzięki temu rozwiązaniu uniknięto pęknięcia? Być może tak, ale na ścianie, wzdłuż której poprowadzono pręt, niestety siły przeniosły się przy udziale podkładki na ścianę poprzeczną.

Jak powiedzieliśmy, ankrowanie prowadzi do koncentracji całych sił na końcach solidnego pręta zaopatrzonego dla rozłożenia tych sił w podkładki, co jak pokazuje wcześniejszy przykład, na niewiele się zdało.

System festmur.pl to zgoła inna koncepcja. Po pierwsze „zszywamy” mur tam, gdzie nastąpiło pęknięcie. Po drugie spiralny kształt spiral zbrojeniowych festspiro powoduje, że siły przenoszone są przez element zbrojący bardzo równomiernie i we wszystkich kierunkach. Dzięki takiemu rozłożeniu sił wykluczamy problem z koncentracją sił tylko na końcach i możemy zastosować znacznie cieńsze a równie skuteczne zbrojenie.