Informacje o projekcie

Przegląd projektu

W Zamku Piastowskim w Chojnowie wykonaliśmy kompletną naprawę pęknięć sklepienia czytelni. Po ściągnięciu tynków okazało się, że sklepienie i ściany są w bardzo wielu miejscach popękanie ze znacznym rozwarciem rys i wysuwają się cegły zwierające.

Wykonaliśmy około 100mb „szycia” sklepienia i dodatkowo wzmocniliśmy je stosując zaprawę EuroGRoutPlast01. Cała spoina między cegłami na głębokość około 6cm została etapami usunięta i zastąpiona zaprawą ekspansywną EuroGroutPlast01. To znacząco usztywniło konstrukcję sklepienia i wzmocniło klinowanie się cegieł.
  • Współpracujemy z konstruktorami
  • Prowadzimy szkolenia praktyczne
  • Wykonujemy naprawy pęknięć, osuszania fundamentów i wiele więcej!