Informacje o projekcie

Przegląd projektu

W 2021 r. wykonaliśmy tzw. sztuczne wieńce przy pomocy pręta FESTSPIRO FS 10 mm w budynku w Jelenie Górze. Obiekt pierwotnie z XVII wieku, wielokrotnie przebudowywany z licznymi niespodziankami.

Do wykonania naprawy pęknięć musieliśmy zbić tynki na niemal całej elewacji. Przy grubości tynków 10-12 cm, szpadłowanych dachówkami cięcie bruzdownicą było niewykonalne.

Po odsłonięciu cegieł rysy, które miały po kilka milimetrów okazały się szczelinami na 10-15cm. Dodatkowo w murze znajdowały się kawerny, prawdopodobnie po zamurowanych otworach okiennych. W jedną w rys wlaliśmy 1200 kg zaprawy ekspansywnej w celu jej wypełnienia.

  • Współpracujemy z konstruktorami
  • Prowadzimy szkolenia praktyczne
  • Wykonujemy naprawy pęknięć, osuszania fundamentów i wiele więcej!