Analiza problemu - prolog

 

Dlaczego mur pęka?

Rzeczy elementarne

Siła grawitacji. Ta oczywista siła działająca na każdy obiekt na Ziemi powoduje, że konstrukcja murowa musi "nosić" zarówno samą siebie, jak i inne obciążenia konstrukcji całego budynku jak chociażby stropy, dach i całe wyposażenie budynku. Jeśli nośność całego budynku, jednego z elementów jest w danym miejscu zbyt niska, siła grawitacji ziemskiej spowoduje uszkodzenie w konstrukcji.

 

Mur jako składowa drobnych elementów. Swoistą cechą konstrukcji murowej ( mur kamienny, ceglany, z bloczków betonowych, ceramicznych, gazobetony itp.) jest to, że składa się ona z wielu drobnych, w skali całej budowli, elementów, połączonych spoiwem. Mamy tu do czynienia z połączeniem materiałów o różnych parametrach statycznych. Z reguły spoina jest "słabsza" od samych elementów murowych. Taki układ gdzie spoina ma większą elastyczność dobrze przenosi naprężenia wynikające z ruchów muru spowodowanych rozszerzalnoscią cieplną materiałów, drganiami, ruchami innych części budowli. Sprężystość takiej konstrukcji jest jednak ograniczona i w przypadku wystąpienia sił przekraczających możliwości kompensowania ruchów najczęściej dochodzi do pęknięcia. Negatywną cechą konstrukcji murowych jest z reguły duża masa własna. Mur musi mieć określoną grubość by mógł być uznany za nośny. Duża masa to zwiększone oddziaływanie sił na posadowienie budynku i dolne partie muru.

 

Jeśli mur nie ma wyprawy tynkarskiej spoina jako materiał bardziej porowaty, nasiąkliwy podlega erozji. Zwietrzała zaprawa mimo, że często jeszcze jest pomiędzy cegłami, nie spaja ich już.

 

Erozji podlegają też oczywiście również same cegły.

 

Mur to dziurawa połać sukna.

Jeśli weźmiemy połać sukna i szarpniemy ją z obu stron, to nasza siła zostanie równomiernie przeniesiona na całej płaszczyźnie materiału. Jeśli jednak w suknie zrobimy trzy dziury i znowu szarpniemy. W którym miejscu przerwie się sukno? Oczywiście uszkodzenie przebiegnie po dziurach, bo one osłabiają jednorodność materiału.

Mury bez otworów znacznie żadziej pękają. Jednak chcemy mieć okna i drzwi. Niestety dla całej ściany każdy taki otwór, szczególnie kiedy jest to stary budynek bez betonowych nadproży, to znaczne osłabiernie ściany.

 
 

Inne przyczyny pęknięć

Brak wieńca żelbetowego.

Konstrukcje żelbetowe zaczęsto stosować w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Były to na początku głównie obiekty inżynieryjne i duże budynki handlowe. Aktualnie najczęściej stosowane rozwiązanie mieszane, polegające na połączeniu ścian murowanych zespajanych wieńcem żelbetowym, zaczęto stosować powszechnie dopiero po wyparciu konstrukcji stropów drewnianych przez stropy murowane, wylewane, gęstożebrowe itp. Przy czym również spora cześć stropów murowanych również nie była okalana wieńcem. Na terenie Polski zróżnicowanie i rozkład różnych typów stropów i rozwiązań wieńca jest duży i zależy chociażby od wpływów tradycji budowlanej w danych zaborach oraz regionalnych tradycji budowlanych.

Generalnie można stwierdzić, że większość budynków w Polsce powstałych przed 1900  rokiem nie ma wieńca żelbetowego, niewielka część z lat 1900 - 1945 ma wieniec, w latach późniejszych następował stały wzrost stosowania tego rozwiązania w budownictwie.
W większości budynków powstałych przed 1900 r. rolę elementu spinającego mury na danym poziomie pełni strop drewniany, stalowo - ceramicznny, murowany. Dobrze przenoszą one obciążenia konstrukcji własnej i obciążenia użytkowe na mur, jednak nie zespajają wszystkich ścian budynku we właściwym stopniu.Często obserwuje się punktowy nacisk belek stropowych na murowane z cegły nadproża. Efektem takiego oddziaływania jest często pęknięcie nad oknem.

 
Połączenie dach - mur.

Konstrukcje budynków murowanych zaopatrzone są przeważnie w dach stromy o konstrukcji drewnianej. Połączenie konstrukcji dachu i muru odbywa się poprzez położenie na szczycie muru murłaty i najczęściej zakotwienie jej kotwami metalowymi.

 

Mamy w tym miejscu połączenie konstrukcji drewnianej - elastycznej, sprężystej o dużej rozszerzalności cieplnej ze znacznie sztywniejszą konstrukcją murową.  Dach pracuje na skutek nagrzewania się i ochładzania, na skutek parcia wiatru, zalegania śniegu. Po ustaniu danej siły konstrukcja powraca do swoich pierwotnych rozmiarów. Tych zmian częto nie wytrzymuje mur, na którym została oparta.

 

Poza tym w wielu starych budynkach pierwotnie solidna i zwarta konstrukcja dachu podlega korozji. Szkodniki drewna, grzyby, pęknięcia powodują, że konstrukcja jest coraz bardziej luźno zespolona, ugina się, przesuwa i często wręcz rozpycha końcówki murów.

 

Często przyczyną pęknięć bywają różnice w rozszerzalności cieplnej danej części budynku i dachu.
Część mocno nasłoneczniona rozszerza się bardziej niż zacieniona.

 
Przejście z jednej bryły budynku w drugą.
 

Zmiana powierzchni muru, przewężenie, inne obciążenie dachem, często powodują naprężenia prowadzące do pęknięcia. Mimo, że inna bryła budynku posadowiona jest na współnym fundamencie i nie jest typową dobudówką, która często odspaja się od budynku pierwotnego , dochodzi do uszkodzenia. 

 

Niewłaściwie przeprowadzone przebudowy

Ten otwór przemurowywano dwukrotnie.
 

Drgania komunikacyjne

Wczasach, kiedy przy traktach komunikacyjnych stawiano budowle nikt nie wiedział jakim drganiom będą one podlegały za kilkadziesiąt czy też kilkaset lat. Wiele budynków położonych przy ruchliwych trasach drogowych i kolejowych jest popękana w skutek ciągłych drgań.

 

Niewłaściwe posadownienie

Niektóre z budynków zostały posadowione na gruncie o różnej nośności i jest to powodem nierównomiernego osiadania budynku i pękania ścian.

 

Przemarzanie gruntu

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niedostatecznej ochrony fundamentów przed przemarzaniem.

 

Analogicznie jak wypiętrzenia i posadowienia na niejednorodnym gruncie oddziałują na budynki wszelkiego rodzaju szkody górnicze, szkody powstałe w skutek zmiany stosunków wodnych w gruncie itp.

 

Co z tym zrobić?

Znamy już najczęstsze przyczyny pęknięć w murach. Jak to naprawić? Tradycyjnym sposobem naprawy pękniętych murów jest tzw. ankerowanie. Rozwiązanie to w większości przypadków polega na wprowadzeniu poprzez otwór grubego pręta stalowego wzdłuż ściany pękniętej aż do przeciwległej ściany, zaopatrzenie końcówek w gwint, założenie podkładek i maksymalne skręcenie nakrętek.

 

Rozwiązanie to opracowane przez doświadczonego konstruktora może być skuteczne. Często jednak domorosłe konstrukcje nie są ani tanie ani skuteczne. Główny problem przy stosowaniu ankerowania polega na licznej  kolizji przebiegu ankera z innymi elementami budynku. Nie możemy puścić takiego pręta na wysokości okien - nikt nie chce tego stale oglądać. Jeśli jest to konstrukcja z elewacją, która nie będzie lub nie może być docieplana, to nie można przeprowadzić takiego pręta na zewnątrz elewacji. Jeśli wewnątrz to przecież nie po ścianach w pomieszczeniach. No to w bruździe w ścianie od wewnątrz - nie to ogromna ilość gruzu i ogromne koszty prac wykończeniowych. Więc gdzie?
I najczęściej jedynym sensownym miejscem stosowania ankera zostaje rejon ścian poniżej murłaty a powyżej stropu ostatniej kondygnacji. Czasami udaje się go wprowadzić również pomiędzy belki stropu drewnianego ale tylko wzdłuż belek. W poprzek już się nie da.
Mamy więc najczęściej ankerowanie na górze budynku. A jeśli pęknięcie jest między oknem parteru a pierwszym piętrem? Ale zawsze coś to pomoże, a ten pręt taki gruby i mocny!!!

Porównajmy to do sytuacji kiedy komuś rozdarły się spodnie na kolanie.

 

Ktoś poradzi - ściągnij się mocno paskiem! I czasami pomaga. Tylko trochę niewygodnie.

 

Może łatwiej jest tę dziurę po prostu zszyć. Dzięki systemowi festmur.pl takie rozwiązanie jest możliwe. Uszkodzenie jest naprawiane tam gdzie powstało.


Nie można oczywiście całkowicie dezawułować wartości naprawy za pomocą ankerowania. Warto jednak zwrócić uwagę na kolejny  istotny problem wiążacy się z tym sposobem naprawy.

 

Koncentracja sił w jednym miejscu.

Tu anker został zastosowany "oryginalnie". Nie jako element naprawy, tylko w czasie budowy budynku w sposób planowy wprowadzono do muru pręt i zakończono go stylową podkładką. Jak ta podkładka rozkłada jednak siły? Właśnie pokazuje nam to poniższe zdjęcie - w jednym miejscu. Czy dzieki temu rozwiązaniu uniknięto pęknięcia? Być może tak ale na ścianie, wzdłuż której poprowadzono pręt. Ale siły przeniosły się przy udziale podkładki na ścianę poprzeczną.

 

Jak powiedzieliśmy ankerowanie prowadzi do koncentracji całych sił na końcach solidnego pręta zaopatrzonego dla rozłożenia tych sił  w podkładki, co jak pokazuje wcześniejszy przykład na niewiele się zdało.

System festmur.pl to zgoła inna koncepcja. Po pierwsze "zszywamy" mur tam gdzie nastąpiło pęknięcie. Po drugie spiralny kształy spiral zbrojeniowych festspiro powoduje, że siły przenoszone są przez element zbrojący bardzo równomiernie i we wszystkich kierunkach. Dzięki takiemy rozłożeniu sił wykluczamy problem z koncentracją sił tylko na końcach i możemy zastosować znacznie cieńsze a równie skuteczne zbrojenie.

 

Sytem festmur.pl może być stosowany do napraw lokalnych pęknięć jak i do wzmocnienia całego budynku poprzez wykonanie wokół niego nowego wieńca. Najczęściej rozwiązania te są łączone np. jeśli tylko jedna ze ścian jest popękana stosuje się w niej dodatkowy wieniec  a samo pęknięcie naprawia lokalnie.
Każdorazowo nasz zespół techniczny oceni uszkodzenie i dobierze optymalny sposób naprawy.

festmur.pl to system:

  • Uniwersalny
  • można go stosować w takich konstrukcjach jak: ściany murowe z cegły, stropy z cegły, ściany murowe z kanienia, konstrukcje betonowe, konstrukcje z tzw. "wielkiej płyty".

  • Wszechstronny
  • pozwala wykonać wzmocnienie w następujących miejscach budowli: ściany, sklepienia, nadproża, ściany nośne i fasadowe, wieńce, fundamenty.
    Ponadto można łączyć różne materiały: cegłę z betonem, cegłę z drewnem, kamień z betonem.

  • Estetyczny
  • spirale zbrojeniowe festspiro zatopione w zaprawie festmortel nie są widoczne na powierzchni ściany.

  • Korzystny cenowo
  • szybki czas wykonania, możliwość stosowania prostych narzędzi budowlanych i małe zużycie materiału pozwalają inwestorowi na szybkie, niewidoczne i korzystne cenowo rozwiązanie problemu pękającej ściany.

O nas

Zajmujemy się sprzedażą systemu festmur

Oferujemy atrakcyjne ceny materiałów i dostarczamy materiał w każde miejsce kraju

Współpracujemy z konstruktorami

Przeprowadzamy wizje lokalne i inwentaryzacje pęknięć

Prowadzimy szkolenia praktyczne

dla firm konserwatorskich i ogólnobudowlanych

Wykonujemy naprawy pęknięć, odcinania wilgoci i wzmacniania posadowienia